Επικοινωνία

                                          
Διακριτικός τίτλος: BEATNIK  /  ΒΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεύθυνση: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 121-123
Δήμος: ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ   / Τ.Κ  45444
Τηλέφωνο: 2651.302481 / 6971.819198
email beatnikbar@yahoo.com